Fotografering

Ordet fotografering kommer ifrån den antika grekiskans phōs som betyder ljus och latinets graphia, som betyder skriven eller representerad. Detta förklarar ganska väl vad en kamera faktiskt gör; den använder sig av ljus för att avbilda verkligheten. För att göra detta använder man en låda med lins som samlar upp ljuset och skapar en avbildning på en film (analog fotografering) eller en sensor (digital fotografering) som skickar binär information till ett minneskort, där bilden sparas.

Att fotografera har under det senaste seklet gått från att vara stort och krångligt, till något vardagligt och enkelt. Förr behövde man släpa med stora stativ och andra tillbehör, men i dagens moderna samhälle har de flesta tillgång till en enkel kamera i mobiltelefonen.

Man kan tro att fotografera kan vara så enkelt som att bara trycka på en knapp, men så är det inte. För att skapa en bild som är tillgänglig för ögat och sinnet finns det vissa psykologiska och fysiologiska regler att följa. Ett vanligt förekommande uttryck är ”Det Gyllene Snittet”, vilket är en typ av matematisk uträkning som visar att det mesta i vår natur följer just detta snitt. För att skapa en tilltalande och behaglig bild krävs en komposition som följer dessa regler. Dessutom så finns det många olika aspekter som påverkar hur människor uppfattar fotografi och bilder. Människan använder sina olika sinnen för att uppfatta bilden, men sedan setts dessa i perspektiv med kulturella bakgrunder, erfarenhet etc. som påverkar hur individen uppfattar bilden. Det är på så sätt som människan har olika åsikter på både estetiska och andra nivåer.

Fotograferingen har sedan den uppfanns haft stor betydelse i samhället. Att avbilda någon slutade att ta flera timmar av målning till att gå på minuter och, numera, delar av sekunder. Utvecklingen av samhället har påverkats enormt av fotograferingen. Som talesättet lyder ”En bild säger mer än tusen ord”, så förändrades hela journalistikens kultur när man plötsligt kunde avbilda händelser i mer än bara ord. Man har kunnat dokumentera krig, svält, demonstationer, tillställningar etc. för förmedla händelser och låta människor ta del av andra delar av världen. Fotograferingen är ett kraftfullt verktyg för att förmedla och påverka. Bilder har genom tiderna används i allt från förmedla journalistiska till konstnärliga budskap, ta familjeporträtt och matlagningsbilder. Bilder publicerad i allt från tidningar, böcker, till bloggar och communitys. Fotografering är en väl använd och omtyckt uttrycksform världen över.