Licenser inom Motocross

För att få tävla inom motocross behöver du som förare en licens. Det finns flera  olika licenser för tävling inom motocross både nationellt och internationellt. Licencerna gäller för olika kategorier. Den första nivån av licenser är guldhjälmlicensen som ger barn under 12 år rätt att tävla i motocross. Denna licens gäller endast för tävling i Sverige. Den andra licensen som endast gäller för Sverige är bas och den går att ta från det år man fyller 15. De resterande licenserna för motocross gäller även internationellt. Mellan åldern 12 och 16 finns det en ungdomslicens. Efter kategorin ungdomar blir man junior och då finns även en licens för dem. Juniorlicensen gäller för personer mellan 15 år och 21 år. Efter junior kommer senior och den här licensen för motocross kan du ha från åldern 22 år till 55 år. Sedan finns det två speciallicenser inom motocross, breddlicensen och elitlicensen. Breddlicensen gäller mellan 15 år och 55 år, medan elitlicensen får man när man uppnått ett kvlificerande uppklassningsreslutat. Elitlicensen är för personer i åldern 16 år till 55 år. Licenserna utfärdas av SVEMO och för att få erhålla en licens ska man vara godkänd på både teoretiskt och praktiskt prov.