Analogt och digitalt

Det finns två olika sätt att fotografera: analogt och digitalt. I den analoga fotografin använder man sig alltid av en film som är behandlad med kemikalier som reagerar på ljus. Denna film får aldrig träffas av mer ljus efter att ha blivit fotograferad med; om den utsätts för ljus efter fotografering, blir filmen förstörd på så sätt att dina bilder försvinner genom överexponering. När dessa filmer ska framkallas så använder man sig av mörkrum eller maskiner där rullen behandlas med andra kemikalier som får filmen att bli ljustålig och bilden att fastna. Där efter kan man kopiera över bilder på ett papper med olika typer av metoder. Med analog fotografi kan man inte se hur bilderna blir förrän de framkallats.

Med digital fotografi så blir det en annan upplevelse än med analog; man kan se vad man fångat precis efter att man tagit fotografiet och bilderna får en annan skarphet. När man fotograferar med en digitalkamera så tas inte bilden upp av en film, utan en sensor. När sensorn utsätts för ljus samlar den in binär information (datoriserad information) som sparas på ett minneskort. Denna information sammansätts sedan till en bild som vi då kan uppfatta med ögat.